Rasespesifikk avlsstrategi

I 2014 ble det utarbeidet en omfattende rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som også beskriver rasens populasjon og historie. RAS er gyldig til 2019, og kan leses her.

 

For at et kull skal registreres i NKK kreves det at følgende regler overholdes:

  1. NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett skal følges. Reglene kan leses her. Viktige punkt er at tispen ikke skal være eldre enn 8 år ved parringstidspunkt, samt at ingen av foreldredyrene skal være affisert av PRA eller CCA. Dispensasjon fra begge punktene kan innvilges av NKK dersom oppdretter søker i forkant av parringen.
  2. Begge foreldre skal ha kjent HD-status. Ingen foreldre skal ha HD-status E.
  3. En hannhund skal ikke ha flere enn 100 registrerte avkom ved parringstidspunktet. Regelen inntrer 01.07.2014, og ble vedtatt på Generalforsamlingen i 2013. Formålet er å hindre matadoravl på enkelte hannhunder. Dispensasjon kan innvilges av NKK, men skal søkes om i forkant av parringen.
  4. Det er innført krav om kjent status for CCA for alle gordon settere som skal benyttes i avl. Det innebærer at status skal være kjent for begge foreldredyr ved registrering av valper i NKK. For å få registrert valper skal minst ett av foreldredyrene ha status FRI. NKK må godkjenne søknad om avl på affisert hund før parring av denne skjer. Det kan gis dispensasjon for kravet om kjent status ved bruk av utenlandske hunder og ved bruk av frossen sæd, såfremt hunden som parres er testet og har status FRI for CCA.

 

I tillegg har klubben en avlspolitikk som følger:

  1. Samlet HD-indeks for foreldredyr skal være over 200.
  2. Innavlsgraden for et kull skal ikke overstige 6.25 %, som tilsvarer søskenbarnparring.
  3. Det skal ikke avles på hunder med negativ anmerkning (enten på jaktprøve eller utstilling) på gemytt.
  4. Samlet kullindeks (jaktlysindeks/jaktindeks og viltfinnerindeks/standindeks) skal tas med i vurderingen når det gjelder valg av avl på egen tispe, samt valg av hannhund.
  5. Det bør fortrinnsvis brukes jaktpremierte hunder i avl.
  6. Det anbefales at alle gordon settere det avles på har kjent PRA-status.

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!