Det blir digital GF i 2022

Med bakgrunn i dagens smittesituasjon og regjeringens anbefalinger er det besluttes at årets Generalforsamling gjennomføres digitalt.

Dato for gjennomføringen er som tidligere publisert, 2. Mars.

Detaljer for registrering og pålogging til digital Generalforsamling vil følge med innkalling og saksdokumenter i henhold til klubbens lovverk, senest 4 uker før Generalforsamling.

Relaterte artikler

Meny