Dialogmøte Distrikstkontakter, 25/1-2022

Styret i NGK har et stort fokus på å opprettholde gode aktiviteter i våre ulike distrikter, og inviterer våre dyktige og engasjerte DK’er til dialogmøte på Teams den 25. Januar 2022.

Møtet er en oppfølging og videreføring fra dialogmøtet som ble avholdt i august 2021, og formålet med møtet er å styrke dialogen mellom distriktene og klubben, tilrettelegge for et godt tilbud for våre medlemmer – og ikke minst å spille hverandre gode.

Agenda til møtet:

  • Kort gjennomgang revidert DK-instruks
  • Kort gjennomgang av kartlegging av resultatet fra medlemsundersøkelsen  for aktiviteter 2021
  • Kort presentasjon av nye DK’er
  • Diskusjon om geografisk oppdeling av distriktene
  • Erfaringsutveksling og behov
  • Eventuelt

Møtet er for distriktskontakter og representanter fra styret.

Er du DK og ikke mottatt invitasjon til møtet, ta kontakt med henriette.hanssen@gmail.com

Ønsker du som medlem å komme med forslag til klubbens DK-apparat, send gjerne en mail til fredrik.weberg.larsen@gmail.com

Relaterte artikler

Meny