Ekstraordinær generalforsamling 2023 er historie

Da er ekstraordinær generalforsamling avholdt, og til tross for litt tekniske problemer med pålogging ble møtet gjennomført i henhold til saksliste og voteringssaker etter at leverandør av digital løsning hadde løst problemene i sitt system.  Vi beklager selvfølgelig at disse problemene oppstod, men også glade for at det ble løst og at møtet ble gjennomført.

Thomas Tollefsen innledet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen, og orienterte om årsaken og bakgrunnen for at det måtte avholdes ekstraordinær generalforsamling.  Deretter ble Trine Melheim ble valgt som møteleder og styrte møtet gjennom dagsorden og de saker som skulle til votering.

På bakgrunn av de tekniske problemene rundt pålogging og forhåndsstemming ble det besluttet at selve valget ble stående åpent for votering frem til onsdag 10. Mai kl. 20:00, altså i et døgn etter at selve møtet ble avholdt.

I perioden etter at møtet ble avsluttet og voteringen avsluttet er det registrert 60 ny deltakere til møtet som har levert stemme.  I utgangspunktet var frist for registrering 9. Mai kl. 19:00, men på bakgrunn av de tekniske problemene valgte styret å også registrere nye deltakere frem til voteringen ble avsluttet.  Dette er bra for demokratiet slik at alle som ønsket kunne avgi sin stemme.

Det ble til sammen registrert 50 forhåndsstemmer og 76 stemmer under selve avstemmingen, og korrigert for 8 dobbeltstemmer fra dette.  23 av deltakerne stemte ikke.

Resultatet for avstemminger er slik:

Vi gratulerer Roar Øien som valgt styremedlem for et år, og takker alle deltakerne for gode bidrag!

Protokoll fra møtet vil bli publisert på hjemmesiden når denne er underskrevet og godkjent.

Mvh
Styret NGK

Relaterte artikler

Meny