Generalforsamling 2022

Norsk Gordonsetter Klub vil avholde Generalforsamling, onsdag 2. mars 2022 i nærheten av Gardermoen.

I hht klubbens lover, må innkomne saker være klubben i hende senest 6 uker før møtedato. Dette kan sendes på mail til: post@gordonsetter.no eller pr post til klubbens adresse.

Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Relaterte artikler

Meny