Generalforsamling 2023

Norsk Gordonsetter Klub vil avholde Generalforsamling, tirsdag 7. mars 2023.

Forutsatt at det ikke foreligger restriksjoner i samfunnet som forhindrer at Generalforsamlingen kan avholdes som fysisk møte, vil neste års Generalforsamling avholdes i nærheten av Gardermoen.

I hht klubbens lover, må innkomne saker være klubben i hende senest 6 uker før møtedato. Dette kan sendes på e-post til: post@gordonsetter.no eller pr post til klubbens adresse.

Alle medlemmer i NGK kan sende inn forslag på kandidater til valg, forutsatt at respektive kandidat(er) er forespurt og sagt seg villig til vervet. Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. E-post til valgkomiteens medlemmer er:

kristinbothner@gmail.com (leder)
We-pors@online.no (medlem)
rupede6@online.no (medlem)

Relaterte artikler

Meny