Generalforsamlingen 2024 er historie

Årets Generalforsamling, som i år ble gjennomført hel-digitalt, er over. I underkant av 30 personer deltok på møtet.

Foruten valg på nytt styre var det 8 saker til behandling. Protokollen legges ut så snart den er godkjent.

Nytt styre består av:
Thomas Tollefsen – gjenvalgt for 2 år – et år som leder
Fredrik Weberg-Larsen – gjenvalgt et år som nestleder
Roar Øien – gjenvalgt som styremedlem i to år
Henriette Hansen – ikke på valg.
Stian Hjemmen – ikke på valg
Lene Osberg – nytt varamedlem for et år
Ulf Harald Nilsen – nytt varamedlem for et år

Takk for innsatsen til de to som gikk ut av styret; Lisbeth Herjuaune og Andreas Gomo Leistad.

I tillegg til å dele ut priser for årets hunder og årets oppdretterpriser, hadde gullmerkekomiteen den store gleden av å dele ut gullmerke til
mangeårig bidragsyter for klubben og klubbens medlemmer; Henriette Hanssen. Gratulerer så mye!!

 

Relaterte artikler

Meny