GF 2022 er historie

Da er Generalforsamlingen 2022 historie.
Kort fortalt:

Styrets forslag om at Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å bevilge inntil kr 1.000.000, – fra klubbens egenkapital til kloløsningsprosjektet, fikk flertall og ble vedtatt
Protokollen fra møtet blir lagt ut så snart denne er ferdig.

Det nye styret ble valgt ved akklamasjon og består nå av:
Thomas Tollefsen – leder
Fredrik Weberg-Larsen – nestleder
Henriette Hanssen – styremedlem
Ola Dyrstad – nytt styremedlem
May Lise Pedersen – nytt styremedlem
Tor Erik Arntsen – ny vara
Stian Hjemmen  – ny vara

Velkommen til dere nye i styret.

Vi ønsker å takke Arvid Holme, Pål Morten Holde, Marit Røberg og Wenche Porsanger for innsatsen i styret over flere år. Dere har vært viktige bidragsytere over en lang periode og dere vil bli savnet!

Til slutt ble det delt ut premier og diplomer til årets hunder, samt oppdretterpriser.

Vi gratulerer alle vinnere og ønsker det nye styret lykke til i det kommende året.

Relaterte artikler

Meny