Gjennomgang av avls- og elitehunder

I forbindelse med at vi nylig har gått over i et nytt kalenderår har avlsrådet startet en gjennomgang av avls- og elitehundene. Vi sjekker hvorvidt de ulike hundene fortsatt oppfyller kriteriene som er satt. De hundene som ikke lenger oppfyller alle kriterier, fjernes fra de ulike listene.

Kriteriene for de to kategoriene kan dere lese her: Krav avls- og elitehunder

For de godkjente avlshundene er det gjerne alder eller helsemessige årsaker til at hundene fjernes. For elitehundene kan det i tillegg gjerne være forholdet mellom egne stand og makkers stand som gjør at hunder ikke lengre oppfyller kriteriene. Når jaktprøvene starter igjen i februar, vil en del av disse igjen kunne prestere slik at de blir kvalifisert. Da oppfordrer vi eierne til å igjen gi oss beskjed, så setter vi hundene tilbake i den kategorien.

Det kan også oppstå feil i en slik prosess og dersom noen mener deres hund er fjernet på feil grunnlag, send oss gjerne en epost så får vi ordnet opp i det.

 

Relaterte artikler

Meny