Jaktprøver: 4*2 uk. 1*1Ak 1*2 Ak
Utstilling: Very good.

Meny