Jaktprøver: 3.UK, 1. UK, 2.AK
Utstillings: Excellent

Meny