Jaktprøvepremier: 2 X 2.AK.

Utstillingspremier: Very Good,VG.AK 1.AKK.

Meny