Jaktprøver: 1 UK, 2 UK, 2*3UK, 1 AK
Utstilling:  2* EXCELLENT UK OG AK

Meny