Jaktprøver: 5 x 1.UK + 5 x 2. UK
Utstilling: Excellent
A hofter og er genetisk fri for alle andre bokstaver

Meny