Jaktprøver: 3 x 1. UK, 5 x 2. UK, 3. UK
Utstilling: Very Good
Meny