Jaktprøver: 4x2uk, 3uk, 2x2ak.
Utstillinger: 3x Excellent, 1xck, 1xcert.
Meny