Hannhundliste. Nedfryst sperma

Avlsrådet i NGK ønsker å opprette en liste med nedfryst sperma etter hannhunder, som skal være tilgjengelig for oppdrettere og medlemmer. Vi ønsker informasjon om både norske og utenlandske hunder.

For å oppnå dette er vi avhengig av at dere hjelper oss å samle informasjonen vi trenger, slik at vi kan registrere og publisere. Vi er også takknemlige for tips om dere har kjennskap til noen som kan ha nedfryst sperma.

Informasjonen vi trenger er:
Reg.nr. og navn på hund.
Navn, mobilnummer og e-post til eier.
Navn og adresse til klinikk som har tappet og lagret.

Send informasjon på e-post: avlsradet@gordonsetter.no

Relaterte artikler

Meny