Helseprosjektet har stor behov for flere prøver

Alle hunder med kjente diagnoser (SLO, Atopi eller Hypoterose), bes ta kontakt med oss i Helseprosjektet via epost: helse@gordonsetter.no

Dersom disse tidligere er blitt testet for eksempelvis PRA/CCA/CL, vil prøver allerede ligger hos Veterinærhøgskolen, slik at disse kan lokaliseres uten ytterligere svabertest.

Det bes allikevel om at skjema for prøvetakning fylles ut og sendes med som vedlegg til helse@gordonsetter.no.
Bruk skjema under denne linken: Skjema for blodprøve

Relaterte artikler

Meny