Helseundersøkelse 2021

Helseundersøkelsen 2021 har vært omfattende. Undersøkelsen ble sendt ut til 775 eiere av hunder født i 2010-2014. Det ble samlet inn opplysninger fra 500 tilfeldig utplukkede hunder.

Målet var å kartlegge helsetilstand og mentale egenskaper hos GS.
Kort oppsummering følger: Gordon setter er en frisk rase og svært få hunder har kroniske smerter. Lengre oppsummering leser du i dokumentet.

Avlsrådet har over tid fått utviklet en helsedatabase (Datahound) slik at alle helseopplysninger på hver hund kan registreres inn i en database som er tilgjengelig for medlemmer i NGK. Vi ser nå en positiv nedgang i antall sykdomstilfeller sammenlignet med 2012. Tilgang på denne informasjonen kan være en medvirkende årsak til den positive trenden.

Det er derfor viktig at eiere av syke hunder eller oppdrettere som opplever sykdom i sine kull, fortsetter å gi beskjed til avlsrådet: avlsradet@gordonsetter.no.

Trykk her for å lese Helseundersøkelse 2021 

Relaterte artikler

Meny