Helseundersøkelse 2023

Avlsrådet har gjennom 2022 og 2023 gjennomført en helseundersøkelse blant gordon settere i årsklassene 2012-2015. Hundene som inngikk i undersøkelsen er tilfeldig utvalgt blant alle GS født innenfor disse årsklassene. Årsklassene ble valgt for at hundene som undersøkelsen omfatter skal ha oppnådd en alder der de eventuelt har rukket å utvikle de lidelsene det er spurt om. I tillegg var dette tilsvarende alder på hundene som ble omfattet av helseundersøkelsen gjennomført i 2012. Det har også vært et poeng å sammenlikne status og evt. finne endringer i rasens status siden 2012.

Rapporten fra undersøkelsen kan leses i sin helhet her.

 

Relaterte artikler

Meny