Informasjon om ekstraordinær generalforsamling 9. Mai 2023

Oppdatering 2 (09.05.2023):
Ekstraordinære generalforsamling ble gjennomført med noe forsinkelse etter at påloggingsproblematikken ble løst av leverandør.  Dog ble det gitt signaler om at det var flere som hadde hatt utfordringer med å både forhåndsstemme og logge seg på møtet.  På grunn av disse problemene med forhåndsstemmer og pålogging ble det besluttet at voteringen på sak 2c (valg av kandidat til styret) høldes åpen for votering frem til i morgen onsdag 10. Mai kl 20:00.  Det gjøres oppmerksom på at de som allerede har forhåndsstemt, eller stemte under generalforsamlingen, ikke kan stemme på nytt.  
Resultatet fra valget publiseres etter at voteringen avsluttes 10. Mai kl 20:00.  

Oppdatering (09.05.2023):
Vi opplever at noen som logger seg på via mobil har problemer med å forhåndsstemme.  Leverandør er på saken, men oppfordrer de som opplever dette å oppdatere nettleser eller logge seg på via PC.  

Siste frist for registrering er 9. Mai kl. 19:00.  Er man registrert tidligere, vil man logge seg på møtet umidelbart ved å bruke samme lenke som ved registrering, er det lenge siden man har vært innlogget trykker man på lenken «Login istedet» og skriver inn telefonnummer på nytt. Om man registrerer seg for første gang vil man bli sluppet inn i møtet når registreringen er aktivisert av administrator.
Ved å velge digitalt møte vil møtet starte et Teams møte for lyd og bilde.

Har man behov for teknisk support eller bistand kan man ringe 469 24 385 om dette ikke løses i selve møtet.
Møtet starter ikke før eventuelle registrerte påloggingsproblemer er løst.

Det anbefales å benytte PC for deltakelse og avstemming.

For registrering, trykk her.
Her fyller man inn delegatnummer (medlemsnummer i NGK/NKK og alle andre hundeklubber), navn, e-post og telefonnummer (mobil). Man vil så motta en SMS med passord for pålogging.  Når personopplysningene er kontrollert mot klubbens medlemsregister, vil man få tilgang på selve møtet.

Søndag 7. Mai kl 19:00 vil møtet bli åpnet for forhåndsstemmer for sak 2c (valg).  Dette vil være mulig frem til tirsdag 9. Mai kl 18:00.

Deretter starter selve møtet tirsdag 9. Mai kl 19:00.

Dokumenter for ekstraordinær generalforsamling:

Bakgrunn:
I etterkant av ordinær generalforsamling 7. Mars ble styret kontaktet av møteleder om at totalt stemmetall for styremedlemmer ikke stemte.  Det ble da foretatt en kontrolltelling og konferert med tellekorpset.  Det er enighet om at det er et forhold av betydning for det gjennomførte valget som har blitt feil: Stemmene Andreas Gomo Leistad fikk som varamedlem til styret ble lagt til grunn ved valg som styremedlem.  Dette har to konsekvenser:

  1. Leistad fikk mer enn 50% av stemmene som varamedlem til styret og det skulle ikke ha vært gjennomført en valgrunde nummer to for dette vervet.
  2. Det skulle ha vært gjennomført en andre valgrunde for den siste plassen i styret siden bare to kandidater (Henriette Hanssen og Stian Hjemmen) hadde mer enn 50% av stemmene.

Det innkalles derfor i denne sak til ekstraordinær generalforsamling digitalt den 9. Mai kl. 19:00.

Mvh
Styret, NGK

Relaterte artikler

Meny