Grotliprøven med Cacit 21.-23. april 2023

Prøvens hovedkvarter er Grotli Høyfjellshotell med opprop hver morgen kl. 08:00. http://www.grotli.no/.
Det er fremforhandlet gode priser på pensjon – god mat og overnatting. Kontakt hotellet på telefon: 61 21 74 74 (ikke bruk bestilling via hjemmesiden til hotell)

Det er ventelister alle dager og alle klasser i UK og AK. Så om du vet at du IKKE skal stille, vær vennlig å gi beskjed til prøveleder snarest mulig. Takk for hjelpen! Send epost til arvholme@gmail.com

Foreløpige parti- og ventelister pr 22. april:
Søndag med terreng og dommere
Venteliste

Premielister:
Premieliste fredag
Premieliste lørdag
Premieliste søndag

Dreiebok VK finale

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift (ref. pkt. 10.5 i FKF sin Handbok for jaktprøvekomite)P

Krav på refusjon av startkontingent er regulert av prøvereglenes pkt. 1.2.Her fremgår det at påmeldingsavgiften, fratrukket 25% administrasjonsgebyr, bare betales tilbake hvis:

  1. Påmeldingen ikke kan godtas.
  2. Ved forfall legitimert ved veterinærattest, egenmelding ved løpetid eller legeattest for fører, som foreligger senest 12 timer før opprop.
  3. Deltaker på venteliste ikke får plass.

I tillegg: Påmeldingsavgiften refunderes kun i sitt fulle beløp dersom deltaker fra venteliste skriftlig trekker seg fra listen senest 1 uke før prøven starter.

Trekking av hund fra venteliste senere enn denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Deltaker som står på venteliste, har møtt opp ved opprop, men ikke får plass, er også berettiget til refusjon av kontingent med fradrag av 25% adm.gebyr.

Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon. Last ned skjema for egenerklæring løpetid HER

Det er UK/AK fre/lør/søn med VK kvalifisering fredag med finale lørdag
Fredag: UK/AK og VK-kval
Lørdag: UK/AK og VK finale
Søndag: UK/AK
Web påmelding er nå åpen og påmeldingsfristen er: 06.04.23
UK/AK: kr 450,- pr. start, VK: kr 500,- pr. start
Utvidet frist + kr. 50,-

Velkommen til Grotli
mvh Arvid Holme – prøveleder (tel: 91860406)

Relaterte artikler

Grotliprøven 2024

Nye lister kl 23:15 pga mange trekninger seint lørdag kveld. + premielister for fredag og søndag
Meny