Informasjon om Generalforsamlingen 2022

Generalforsamling i NGK vil pga den pågående Covid-19 situasjon bli gjennomført digitalt onsdag 2. mars 2022.

Møtet avholdes som videokonferanse via Teams og starter klokka 18.00.

Alle som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg på innen 1. mars kl 12:00. Påmelding sendes på epost til: post@gordonsetter.no og må inneholde følgende informasjon:

– E-post adresse
– Mobil nummer
– Medlemsnummer (dette finner du på «min side» hos www.nkk.no)
Eventuelle fullmakter må sendes ferdig utfylt som vedlegg til påmelding innen fristen 1. mars kl 12:00.

E-poster som ikke inneholder ovennevnte vil ikke ansees som gyldig påmelding. Husk at medlemskontingenten må være betalt for inneværende år.

I bekreftelsen tilbake vil du få tilsendt:
– Link til Teamsmøte ca. 1 time før møte starter
– Brukerveiledning/tips til oppkopling og bruk av Teams (dette vil også bli grundig gjennomgått før møtestart)

Innkalling – last ned her
Saksmappe – last ned her
Stemmeseddel for forhåndsavstemming – last ned her
Fullmakt – last ned her
Informasjon om forhåndsstemme eller fullmakt – last ned her

Relaterte artikler

Meny