Jakt- og bruksegenskaper undersøkelse 2021

Det påligger Avlsrådet å følge med på rasens utvikling – både helsemessig og egenskapsmessig.

I forbindelse med helseundersøkelsen 2021, ble det lagt til spørsmål om jakt og bruksegenskapene til Gordonsetteren. Resultatet av disse spørsmålene kan du lese om på disse sidene. Rasens bruks-egenskaper er det de fleste har mest fokus på, og som oftest er mest givende å arbeide med. Dette arbeidet består i å begrense ulike typer negativ adferd/funksjon samt øke ulike typer positiv adferd/funksjon. Herunder utseende, jaktlyst, viltfinnerevne, samt eksteriør, er eksempler på arvelige egenskaper som har stort fokus.

Disse egenskapene kan vi «justere» ved bl.a. å bruke avlsverktøy som indekser/karakterer. Men, vi bør være forsiktige med å belage oss på dette alene. Vi må heller ikke ha så stort fokus på indekser/karakterer, at det går ut over den helsemessige siden av avlsarbeidet. Dette er svært viktig å være klar over.

Det er i tillegg lagt inn tabeller med oversikt over jaktlystutviklingen til GS, antall startende GS på jaktprøver og oversikt over premier på utstilling.
For å lese Jakt og bruksegenskap undersøkelsen klikk HER

Oppsummering av denne undersøkelsen kan leses i linken på side 11.

 

Relaterte artikler

Meny