Gordon Castle

Leie Gordon Castle

Om du som enkeltperson eller større grupper ønsker å leie Gordon Castle og terrenget som disponeres, finnes kontaktinfo under. Ved leie påløper det kostander for antall personer, antall treningskort (antall hunder), samt forbruk av diesel til aggregat og ved til fyring. Egne avtaler kan lages for mindre grupper som ikke ønsker å benytte alle hyttene.

Det er også mulig å kun kjøpe treningskort for terrenget. Dette forutsetter at ingen andre leier terreng og hytter på det aktuelle tidspunktet.

Sammen finner vi løsningen som passer nettopp deg og din gruppe sine ønsker.

Send epost til: thomas@fasadespes.no

Meny