Meld inn til oppdretterpris

Frist for å melde inn til oppdretterpris for 2021 er 31. desember.

Meldes inn til avlsrådet: avlsradet@gordonsetter.no

Info finner du her:

Oppdretterpris

Relaterte artikler

Meny