NGK – en klubb for engasjement, glede og samhold!

Vintersesongen er godt i gang for de fleste, og det er særs gledelig å observere at det er mange GS-ekvipasjer som koser seg i fjellet med både trening og jaktprøver – og mange av disse lykkes også meget godt og representerer rasen på en utmerket måte!

At Gordonsetteren er en populær rase er hevet over enhver tvil, og lite gleder oss mer enn vellykkede ekvipasjer og engasjement rundt rasen vår.

Det nye driftsåret er godt i gang etter Generalforsamlingen, og arbeidet med å planlegge aktiviteter, organisere arrangementskomiteer, utvikle fagorganer og driftskomiteer er godt i gang.  Klubben har mange engasjerte medlemmer som ønsker å bidra med dugnadsarbeidet – alle dere som bidrar er klubbens grunnpilarer og bærebjelker!

Engasjement er sunt, uenighet er verdiskapende, diskusjoner er både spennende og samlende – men de må rettes med respekt og med et mål om fellesskap og samhold.

Det observeres dessverre at sosiale medier er blitt en arena for sterke meninger, påstander og ytringer om navngitte personer og komiteer som ikke gagner vårt gode fellesskap.  Til tross for medlemmers frivillige innsats og engasjement spres både negative og usanne påstander som blir trukket ut av sin kontekst, og stikk imot den gleden vi opplever som klubb og ekvipasjer.  Klubben kan eller vil selvfølgelig ikke delta i slike debatter da fakta og innhold er utenfor vår administrasjon, og heller ikke verdiskapende for noen parter.

Spesielt avlsrådet vårt blir omtalt med uriktige påstander, blant annet leses det flere plasser at det er medlemmer og frivillige som blir oppsagt og avsatt i ulike komiteer, og påstander om uredelige hensikter.  Dette vil vi på det sterkeste avvise, endringer i klubbens organisasjon er en dynamisk prosess som alltid pågår – med intensjoner om å gagne klubbens beste i forhold til klubbens virke og utvikling.  De personene som trer ut av våre komiteer og verv ønsker vi å takke for all innsats og arbeid som er gjort!  Vi vil spesielt rette en stor takk til både Eskild Bothner, Trond Natland Tvedt, Kjell Roger Maliberg som nylig har avsluttet sitt engasjement i avlsrådet – samt alle tidligere medlemmer av avlsrådet – dere har alle gjort en uvurderlig innsats gjennom deres arbeid og engasjement i avlsrådet!

Grunnpilaren i all klubb- og foreningsdrift er dugnad og engasjement, og det er fellesskapet og samholdet som driver og motiverer alle de dugnadstimer som legges ned av klubbens medlemmer.

Vi ønsker at klubben gjennom sitt virke skal motivere framsnakking, samhold og positivt engasjement – lytte til hverandre og støtte hverandre på alle arenaer; både personlig og sportslig.  Rett og slett spille hverandre gode!

Som klubb ønsker vi alltid nye medlemmer inn i klubbdriften, det være seg både utstillingsledere, prøveledere, arrangementskomiteer, avlsråd, distriktskontakter og øvrige komiteer og grupper.  Ta gjerne kontakt med din distriktskontakt eller noen i styret om du har spørsmål og ønsker å delta på dugnadslaget.

Vi ønsker alle ekvipasjer lykke til med sesongens aktiviteter og gleder!

Mvh
Styret, NGK

Relaterte artikler

Meny