Nytt fra styret

Styret har mottatt en e-post med krav om ekstraordinær generalforsamling. Kravet er pr. dags dato ikke legitimert med underskrifter for kontroll mot klubbens medlemsregister.

Når klubben mottar liste med navn og kontaktinformasjon over de som fremmer dette kravet vil dette bli gjennomgått og verifisert. Er kravet rettmessig vil styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling i henhold til klubbens vedtekter

Relaterte artikler

Meny