Nytt fra styret

Det nærmer seg slutten av styreåret 2022/2023, og det er på tide å oppsummere litt.

Vi kan se tilbake på et 2-sidig år.  På den ene siden et flott år med høyt aktivitetsnivå i både distrikter og klubb med mange flotte aktiviteter og prestasjoner, på den andre siden et krevende år med alt for stort konfliktsnivå i klubben.

For å ta det siste først, så er det selvfølgelig beklagelig fra styrets side at vi ikke har klart å dempe disse konfliktene slik at disse ikke hadde preget klubben og rasen på den måten de har gjort, men samtidig har mye av dette vært utenfor vår kontroll og det har tatt både mye tid og ressurser å behandle dette korrekt.  Vi håper selvfølgelig at årets generalforsamling blir av en slik art at dette kan legges bak oss og at vi i fellesskap igjen kan forene våre krefter for rasen og klubben.

Det positive gjennom året har vært å følge alle våre dyktige og engasjerte medlemmer i deres prestasjoner og innsats, se alle arrangementene som har vært avholdt og den dugnadsinnsats mange av våre medlemmer legger ned.  I tillegg er det særdeles gledelig at ASLO sitt arbeid er i ferd med å realiseres i Helseprosjektet, noe som er en stor milepæl i å ivareta den flotte rasen vår.

Litt om kommende generalforsamling:
Det observeres at det er diskusjoner i sosiale medier om gjennomføringen av generalforsamlingen bør avholdes digitalt eller fysisk.  Under korona-pandemien ble det av NKK, FKF og medlemsklubbene vurdert å kunne avholde digital generalforsamling som en «betinget nødløsning».  De største utfordringene med digital generalforsamling er relatert til avstemning, og der hvor det fremsettes krav til skriftlig avstemning noe våre vedtekter tillater.  For å kunne regulere vedtektene til at dette kan bli en permanent modell i normalår har FKF og allerede noen medlemsklubbene endret sine vedtekter for å gi mulighet for å avholde digital generalforsamling, da forutsatt at det er etablert sikre systemer for korrekt avstemning.  Styret i NGK fremmer derfor en lovendring for å regulere dette med samme vurdering og innhold som vårt forbund, FKF.
Årets generalforsamling blir derfor avholdt fysisk, men styret arbeider med mulige løsninger for å kunne strømme generalforsamlingen digitalt slik at den kan følges av klubbens medlemmer som ikke har anledning til å møte opp fysisk.  Dette vil i så måte gjøre det mulig å følge generalforsamlingen, men ikke kommentere eller delta i stemmeprosessene. Det er p.t. ikke endelig avklart om lokalene har utstyr for å gjøre dette på en tilfredsstillende måte, men det vil bli informert om så snart dette er avklart.

Videre så observerer vi at det tidvis pågår en opphetet debatt om klubbens virke i sosiale medier, med innhold, påstander og meninger vi ikke ønsker skal prege vår flotte klubb.  Klubbens styre har som prinsipp å ikke delta i debatter på sosiale medier vi selv ikke administrerer, det håper vi våre medlemmer har forståelse for.  Allikevel vil vi oppfordre alle våre medlemmer til å vise god folkeskikk og moderasjon på sosiale medier, meninger og debatter er alltid bra – men de bør reflekteres til sannheter og konstruktivt innhold.  Vårt ønske er at vi alle skal bidra til å styrke både klubb og rase basert på gode foreningsmessige og demokratiske prinsipper.

Vi håper de som har mulighet møter på årets generalforsamling, og at årets generalforsamling blir et veiskille hvor vi i fellesskap bidrar til en god fremtid for alle.

Med dette ønsker styret å takke for året som har gått, og alle som har bidratt til klubbens drift og aktiviteter.

Mvh
Thomas, Fredrik, Henriette og Stian
Styret NGK, 28.02.2023

Relaterte artikler

Meny