Nytt fra Styret og Avlsrådet

Det har siden forrige nyhetsbrev vært avholdt 2 styremøter, samt tett og god dialog imellom møtene. Saker som er behandlet og ferdigstilt er prøveledelse til Trippelprøven, økonomisk støtte til DK apparatet, dugnad planlagt på Gordon Castle, svar på innkommen post og generelle henvendelser fra medlemmer.

I tillegg har styret i samarbeid med sentrale komiteer og utvalg jobbet aktivt med å komplimentere avlsrådet i NGK med flere medlemmer. Kartlegging av avlsrådets behov og sammensetning har vært sentralt i dette arbeidet, med etablering av en komplementær gruppe som utfyller hverandres kunnskap og kompetanse.  Det har vært avholdt møte mellom avlsråd og styret 2. Juni, hvor vi sammen så på samarbeid og mer detaljerte planer for oppbygging og oppgaver for avlsrådet. Mona og Anita har vært gode bidragsytere inn til dette arbeidet. Styret har forespurt aktuelle kandidater om bistand til arbeid i avlsråd, og svarene har vært positive.

Det er med glede at vi nå kan presentere følgende avlsråd for NGK:

Leder avlsråd NGK: Pål Anders Wang
Medlemmer avlsråd: Arild Dahl, Kjell Roger Maliberg, Marianne Myrmo, Lene Osberg og Karin Album Trondsen.

Pål Anders, Arild og Kjell Roger har bred erfaring fra verv i avlsrådet og NGK fra tidligere, og Marianne, Lene og Karin blir nye representanter inn. Dette blir et meget kraftfull avlsråd i NGK!

Arild Dahl (43):
Har tidligere sittet i AR i 8 år, hvor av 5 som leder, samt hatt også en periode i styret. Bor på Levanger, samboer og har 2 GS. Han er jaktprøvedommer og ivrig jeger, samt stiller sine hunder på jaktprøver. Vant NM skog i 2021.

Pål Anders Wang (43):
Har også tidligere sittet i AR i perioden 2012 – 2018. Er bosatt i Trondheim, er samboer og har en datter. I dag har han 2 GS i hus og en til er planlagt i løpet av høsten. Er selvfølgelig også jeger og jaktprøvedeltager og ble utdannet jaktprøvedommer i 2019.

Kjell Roger Maliberg (53):
Også Kjell Roger har vært sittet i AR i en lengre periode fra 2015 til 2021. Han var leder i AR i flere år. Han gikk ut av AR i desember 2021, men har lyst til å bidra for klubben igjen. Kjell Roger er godt kjent og oppdatert på alle systemer og rutiner og ikke minst løpende oppgaver i AR og vil kunne ta tak i det meste umiddelbart.
Kjell Roger bor på Flisa og har 3 GS i dag. Ivrig jeger og jaktprøvedommer.

Lene Osberg (47):
Er helt ny inn i AR, men erfaren innen fuglehund og Gordonsetter, og ønsker å bidra for klubben og rasen. Hun bor i Sandnes, har 3 gutter og kjæreste og eier hele 4 GS i dag. Lene ble jaktprøvedommer i 2021. Lene sine hunder brukes mye og vises frem på alle arenaer; jaktprøver, apportprøver og utstillinger.

Marianne Myrmo (56):
Også Marianne er et nytt bekjentskap inn i AR, men er nok et kjent navn i miljøet for mange likevel. Marianne er svært aktiv med sine hunder på alle arenaer; jaktprøver, utstillinger og apportprøver. I tillegg er hun med i aktivitetsutvalget for DK Trøndelag.  Hun er bor på Melhus, er gift og har barn og barnebarn. I huset er det også 2 GS.

Karin Album Trondsen (43):
Karin er også helt ny inn i AR, men trengte ikke lang betenkningstid for å takke ja til å bidra for klubben og rasen. Karin bor i Fredrikstad, med mann og 2 barn. Hun har 3 GS i dag og fikk sin første GS i 2016. Disse brukes på jakt, jaktprøver og utstillinger.


Avlsrådets oppgaver fordeles mellom representantene i samarbeid mellom styret og avlsråd. Det er ønskelig at oppgavene blir godt fordelt og at alle får mulighet til å bidra med kompetanse. Detaljer om roller og ressurser kommer avlsrådet selv tilbake til etter oppstart. Styrets representant i avlsrådet vil være Henriette Hansen.

Om ikke lenge vil forhåpentligvis ASLO gå over i ny fase, men vi opprettholder ressurser inn til avlsråd, gjennom ny modell og ny rolle som skal passe bedre for kommende oppgaver.

Mona og Anita har valgt å gå ut av avlsrådet, men styret vil benytte anledningen til å takke for arbeidet de har gjort gjennom sine perioder. Tusen takk!

Styret registrerer at det stilles spørsmålstegn i ulike medier om klubbens drift og organisering, og styret stiller seg uforstående til både påstander og intensjoner.  Styret har som oppgave å drifte klubben etter klubbens lover og det medlemmene har valgt styret til å gjøre samt oppgaver pålagt av generalforsamlingen – noe vi er meget motiverte for å gjøre og ønsker å sette søkelys på konstruktive prosesser.

Vi håper alle våre engasjerte medlemmer ser fremover mot en spennende sommer og høst, og oppfordrer flest mulig til å melde seg på Spesialutstillingen på Dalholen i sommer samt klubbens jaktprøver gjennom høsten.

Under Spesialutstillingen er det mulighet for å treffe mange av styrets, avlsrådets og ASLO sine medlemmer for en hyggelig prat.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller ønsker rette henvendelse til styret! Vi skal gjøre hva vi kan for å svare så godt det lar seg gjøre, og ber samtidig om forståelse for noe lengre responstid.

Mvh

Thomas, Fredrik, Henriette og Stian.
28.06.2022

 

 

Relaterte artikler

Meny