Opprettelse av Arbeidsgruppe SLO

Styret i Norsk Gordonsetter Klub vedtok i styremøte 4.10.2021 opprettelse av en prosjektgruppe som skal jobbe med å fremskaffe finansielle midler for å videreføre kloløsningsprosjektet. Prosjektgruppa heter «Arbeidsgruppe for SLO (ASLO)»  og består på nåværende tidspunkt av følgende medlemmer:

  • Geir Morten Søgård
  • Bjørnar Boneng
  • Arild Dahl
  • Pål Anders Wang

Mandatet som gruppa skal jobbe etter finner dere her: Mandat for Arbeidsgruppe SLO

ASLO har også laget et infoskriv som beskriver status for kloløsningsprosjektet pr.dd. og hvordan veien videre er planlagt. Forskningsprosjektet – info

Kontaktinfo til gruppa er følgende epostadresse: aslo@gordonsetter.no

Relaterte artikler

Meny