Ordinær og ekstraordinær generalforsamling 2023

I etterkant av ordinær generalforsamling 7. Mars ble styret kontaktet av møteleder om at totalt stemmetall for styremedlemmer ikke stemte.  Det ble da foretatt en kontrolltelling og konferert med tellekorpset.  Det er enighet om at det er et forhold av betydning for det gjennomførte valget som har blitt feil: Stemmene Andreas Gomo Leistad fikk som varamedlem til styret ble lagt til grunn ved valg som styremedlem.  Dette har to konsekvenser:

  1. Leistad fikk mer enn 50% av stemmene som varamedlem til styret og det skulle ikke ha vært gjennomført en valgrunde nummer to for dette vervet.
  2. Det skulle ha vært gjennomført en andre valgrunde for den siste plassen i styret siden bare to kandidater (Henriette Hanssen og Stian Hjemmen) hadde mer enn 50% av stemmene.

Det innkalles derfor i denne sak til ekstraordinær generalforsamling digitalt den 18. April kl. 19:00.

Nærmere informasjon om påmelding, voteringssaker og praktiske opplysninger legges på klubbens hjemmeside senest 4. April.

Protokoll fra generalforsamling 7. Mars 2023 kan leses her.

Mvh
Styret, NGK

Relaterte artikler

Meny