Oversikt viltfinnerindeks

Nå er høstens prøver og jakt like rundt hjørnet. Både hunder og eiere er forhåpentligvis i godt i gang med kondisjonstreningen og dressuren som er nødvendig for å få en god jakthøst.

Avlsrådet i NGK er opptatt av å ha fokus på gode viltfinnere. Som en inspirasjon til å komme seg ut, presenterer avlsrådet her en oversikt over de 100 hundene med høyest egenprestasjons viltfinnerindeks. Kun hunder født i 2010 eller senere, samt hunder med 5 eller flere prøvestarter er med oversikten.

Grunnlaget for viltfinnerindeksen er antall egne stander med makker i de ulike klassene, samt antall makkers stand. I tillegg har vi tatt med oversikt over gjennomsnittlig jaktlystkarakter, andel tomstander, premieringsprosent og antall prøvestarter som danner grunnlaget for tallene. Egne stander med makker oppnådd i VK vektes noe høyere enn stander med makker i kvalitetsklassene i formelen som beregner viltfinnerindeksen. Årsaken til dette er at alle hundene i den klassen har oppnådd 1.AK og dermed konkurrerer man mot et silt materiale. Formelen er den samme som brukes for de andre fuglehundrasene og tallene er dermed direkte sammenlignbare uansett rase.

Det er verdt å merke seg at mange hundene som er i toppen av lista har relativt stort antall starter på prøve og hovedandelen av prøvestartene er i VK. Det betyr at de har bekreftet sin gode viltfinnerevne mot makkere av høy kvalitet. Samtidig har disse hundene også en høy premieprosent. Imponerende med tanke på at ca. 47% av hundene som starter i VK aldri får premie.

Oversikten kan dere laste ned her!

Relaterte artikler

Meny