Sommeroppdatering fra avlsrådet

Da har det nye avlsrådet i NGK kommet på plass og vi har gjennomført vårt første møte. I all hovedsak handlet det første møtet om å fordele de praktiske oppgavene blant avlsrådmedlemmene, men det ble også litt tid til at alle fikk dele noen tanker om hva som bør prioriteres i videre arbeid fremover.
En sak som det må jobbes med fremover er hvordan klubben skal forholde seg til Mattilsynet sitt utkast til ny forskrift om avl av hund. Dette er en forskrift som per dd. ligger hos Landbruks- og matdepartementet og etter hvert vil komme som et høringsforslag.

Mer om prosessen og tidslinje for den nye forskriften kan dere lese her

Utkastet til tekst i den nye forskriften kan leses her

I det nye forskriftsutkastet stilles det spesifikke krav både til raseklubber og oppdrettere og gjennom helseprosjektet som NGK skal kjøre sammen med NESK og NMBU, vil NGK uten tvil være i forkant i forhold til de nye kravene som blir gjeldende. Prosjektet vil være et direkte svar på hva klubben gjør for å redusere effekten av de belastende arvelige egenskaper som vår rase er utsatt for og kunne danne grunnlag for et avlsprogram som er i tråd med de forventede lovkravene.

Avlsrådet har også fått oppdatert noe info på klubbens nettside knyttet til avlspolitikk og valpeliste. Her var det info som fremsto noe uklar og lett kunne misforstås. Vi mener dette kommer bedre frem nå.
Vi mottar også en god del henvendelser fra ivrige og engasjerte medlemmer som blir besvart fortløpende. Vi oppfordrer de som har noe på hjertet til å bruke klubbens kanaler for å komme i kontakt med oss.

Generelle henvendelser sendes til post@gordonsetter.no. Spørsmål og innspill ift. avl og oppdrett sendes til avlsradet@gordonsetter.no

Avlsrådet vil med dette ønske klubbens medlemmer en riktig god sommerferie og lykke til på høstens jakt og jaktprøver!

Relaterte artikler

Meny