Styret bevilger 150.000,- til prosjekt kloløsning

Gladmelding fra styret i NGK.

I møtet av 11.oktober har styret valgt å bidra betydelig inn i kloløsningsprosjektet. Ingen trenger å tvile på om det nå menes alvor med dette! (se styresak 27/2021 i vedlagt referat)

Ref.styremote 3v 11.10.21

Relaterte artikler

Meny