Topptreff Sør 2024

Topptreff Sør 2024

Helgen 16.-18. august 2024 arrangeres tradisjonsrike og svært populære Topptreff Sør!

Høstens store begivenhet er når NGK inviterer nye og gamle medlemmer til Statskog Sundløfsstua (Gordon Castle) i Ljørdalen i Trysil, for instruksjon i føring av hund i fjellet. Målet med Topptreffet er å gi nybegynnere og andre interesserte et skikkelig tilbud om å lære å føre hundene sine i fjellet på en mest mulig effektiv måte.

Gjennom tre dagers instruksjon vil deltagerne få et godt grunnlag for givende jakt med en god jakthund. Samtidig håper vi at det sosiale aspektet som et slikt arrangement har, vil gjøre gamle og nye medlemmer kjent med hverandre.

Dette er en av NGKs årlige hovedaktiviteter, et suksessarrangement som gjennom mange år har gitt både nye og gamle gordonsettereiere verdifulle erfaringer med på veien mot en komplett jakthund.

Påmelding vil i år bli noe endret fra tidligere år. Påmelding skjer på e-post til topptreff2024@gmail.com. I e-posten skal følgende info være med:

  • Hundens navn og rase
  • Reg.nr
  • Hundens alder under arrangementet
  • Navn på eier/fører, samt erfaringsnivå på denne/disse
  • Tlf til eier
  • Hvilke dager deltakelse ønskes
  • Om eier er medlem av Norsk Gordonsetter Klub

Påmeldingsfrist er satt til 07.07.2024 kl 23.

Etter at påmeldingsfristen er utløpt vil det bli fordelt plasser til arrangementet. Prioriteten vil være gitt til hunder mellom 9 og 30 måneder, førere med lite erfaring med å føre hund og medlemmer av Norsk Gordonsetter Klub. Restplasser vil deretter trekkes blant andre deltakere.

Etter trekning vil alle få e-post med informasjon om de har fått plass eller eventuelt om de blir satt på venteliste. Ved tildeling vil det settes frist for innbetaling av påmeldingsavgift. Ved manglende innbetaling vil plassen gå videre til neste hund på venteliste.

Mer utfyllende info kan leses HER.

Det vil ikke være mulig med overnatting på Gordon Castle grunnet stor arrangementstab. Alle må altså besørge overnatting selv. Det finnes flere alternativer i Ljørdalen (Ljøratun, Villa Fregn, Fulufjellet, AirBnB mm), samt kort veg til Trysil med mange overnattingsmuligheter.

På vegne av arrangementskomiteen ønsker vi velkommen til trivelige dager i fjellet!

 

Relaterte artikler

Meny