Gordon Castle

Treningskort Drevfjellet

Ønsker du å trene hunden din i de flotte terrengene på Drevfjellet rundt Gordon Castle, men ønsker ikke å leie hytte? Norsk Gordonsetter Klub selger treningskort for Drevfjellet.

Norsk Gordonsetter Klub selger treningskort for terrenget som disponeres rundt Gordon Castle, Sundløfsstugua. Salg av treningskort forutsetter at terreng og hytter ikke leies ut til andre det aktuelle tidrommet. Se aktivitetskalenderen for oppdatert liste over aktiviteter. NGK forbeholder seg også retten til å ikke selge kort i tidsrom mellom og like før arrangementer. Dette for at terrenget skal få hvile. Egne regler gjelder også i perioder Statskog eventuelt åpner for jakt i terrenget.

Utøvende av trening i terrenget er selv ansvarlig for å opprettholde lokale og nasjonale forskrifter hva gjelder trening og løse hunder. Utøvende er også selv ansvarlig for å opprettholde grenser til naboterrenger. Leder for treningen er ansvarlig for at samtlige som er med på treningen medbringer treningskort. Kontroll kan forekomme.

Er du medlem i klubben koster trening i Norsk Gordonsetter Klub sitt terreng er kr 150,- pr hund pr døgn. Pris fra hund to hos samme eier er kr 100,-. For ikke-meldemmer koster det kr 250,- pr hund pr døgn. Fra hund nummer to kr 150,- pr hund. Betales i hht oppgjørsskjema som oversendes leder for treningen.

Sammen finner vi løsningen som passer nettopp deg og din gruppe sine ønsker.

Send en epost til: thomas@fasadespes.no

Meny