Trippelprøven 2022

Det er i år NGK sin tur til å arrangere Trippelprøven.  Navnet henspiller seg på at det er 3 raseklubber som roterer på å arrangere denne høyfjellsprøven på Dovrefjell.  De tre er NGK, NISK og NVK.

Årets Trippelprøve arrangeres helgen 30.09 – 02.10.  VK kval fredag, UK/AK alle dager.

Hovedkvarter er Hjerkinn fjellstue, med sekretariat i underetasjen.

Opprop:
Opprop hver dag kl 08:00 foran stabburet ved Hjerkinn fjellstue.

Påmelding:
Påmelding gjøres via “Min side” hos NKK, ordinær påmeldingsfrist er 16. September. Utvidet frist for påmelding vil bli åpnet etter denne dato om prøven ikke er overtegnet.

Regler for refusjon av startkontingent:
Ved trekking av hund fra venteliste innen 7 dager fra prøven starter, gis full refusjon av startkontingenten. Trekking av hund fra venteliste senere enn denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Deltaker som står på venteliste, har møtt opp ved opprop, men ikke får plass, er også berettiget til refusjon av kontingent med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Det samme gjelder også om deltaker ikke har møtt opp og fortsatt står på venteliste.

Møter ikke hunden til fastsatt tid på prøvestedet, kan startkontingenten ikke kreves tilbakebetalt.

Ved legitimert veterinærattest for hund, egenmelding for hunder med løpetid eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop refunderes startkontingent fratrukket 25% administrasjonsgebyr.

Generelt:
De til enhver tid gjeldende regler fra NKK vil være styrende for prøven.

For spørsmål kontakt prøveleder Rolf Bye på epost: rol-bye@online.no

Nærmere informasjon om arrangementet kommer senere.

Relaterte artikler

Meny