Trysil 1 m/CACIT

Vi har gleden av å ønske velkommen til Trysil 1 m/CACIT i fantastiske Ljørdalen og Gordon Castle 20-22 August 2021!

Vi håper og tror at situasjonen rundt Covid-pandemien går i riktig retning, og at det denne høsten er mulig å gjennomføre denne prøven mer eller mindre som “normalt” – det er derfor nå åpnet for påmelding for prøven.

Endringer og eventuelle restriksjoner/begrensninger vil vi selvfølgelig informere fortløpende om når vi får retningslinjer fra forbund og myndigheter.

Mer informasjon om prøven vil komme i løpet av sommeren, og partilister vil legges ut på klubbens hjemmeside kort tid etter fristens utløp.

Høyfjell:
Prøven har også i år fått tildelt CACIT, og det vil bli 2-dagers VK med kvalifisering på fredag og finale på lørdag.  UK/AK alle dager.

Skog:
Også i år vil det bli arrangert skogsfuglprøve alle tre dagene, hvor mange partier vi sender ut vil avhenge litt av både dommere og deltakere. Merk at dette er egen påmelding til skogsfuglprøven.

Påmelding:
Påmelding gjøres via “Min side” hos NKK, ordinær påmeldingsfrist er 6. August.

Regler for refusjon av startkontingent:
Ved trekking av hund fra venteliste innen 7 dager fra prøven starter, gis full refusjon av startkontingenten. Trekking av hund fra venteliste senere enn denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Deltaker som står på venteliste, har møtt opp ved opprop, men ikke får plass, er også berettiget til refusjon av kontingent med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Det samme gjelder også om deltaker ikke har møtt opp og fortsatt står på venteliste.

Møter ikke hunden til fastsatt tid på prøvestedet, kan startkontingenten ikke kreves tilbakebetalt.

Ved legitimert veterinærattest for hund, egenmelding for hunder med løpetid eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop refunderes startkontingent fratrukket 25% administrasjonsgebyr.

Overnatting:
Det vil være noen begrensede muligheter til å plassere campingvogn, bobil eller telt oppe ved Gordon Castle – men deler av parkeringsplassen vil være reservert for arrangør og deltakerparkering.  Overnatting på hyttene er reservert arrangør.

Ellers er det mulig å leie hytter både på Ljøratunet og andre plasser i Ljørdalen samt plasser for bobil, campingvogn og telt.

Generelt:
De til enhver tid gjeldende regler fra NKK vil være styrende for prøven.

Opprop planlegges som vanlig til kl. 08:00 hver dag på Gordon Castle (Sundløfstugua).

For spørsmål kontakt prøveleder Fredrik Weberg-Larsen på epost: fredrik.weberg.larsen@gmail.com

Vel møtt til jaktprøve i Ljørdalen, vi ses!

Relaterte artikler

Ingen resultater.

Meny