Trysil 2, 1-3 Oktober

Vi har gleden av å ønske velkommen til Trysil 2 i fantastiske Ljørdalen og Gordon Castle 1-3 Oktober 2021!

Fuglebestanden fra tidligere arrangementer i høst viser en meget god rypebestand, så vi håper på en ny flott helg på Gordon Castle første helgen i oktober.  Nedenfor ligger litt praktisk info om prøven, partilister og ventelister.


Partilister (pr. 27.09.2021):
Partilister fredag 27092021
Partilister lørdag 27092021
Partilister søndag 27092021

Ventelister (pr. 27.09.2021):
Venteliste alle dager 27092021

Det er åpnet for utvidet påmelding via www.nkk.no (Min side) da det er korte ventelister fredag.  Utvidet påmeldingsfrist er 30. September.

 

Smittevern:
Smittesituasjonen i Norge tillater at arrangementet går som planlagt, men vi gjør oppmerksom på at vi som arrangør vil ha et spesielt fokus på smittevern for å i størst mulig grad unngå at eventuell smitte spres under arrangementet.

Vi ber derfor alle deltakere og tilskuere sette seg inn i FKF sin FKF smittevernveileder, merk spesielt følgende avsnitt:

Fortsatt vil det imidlertid være slik at personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk ikke skal oppsøke arrangementer (jaktprøver) i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal kommunal forskrift. Dette innebærer fortsatt at ansvaret fortsatt blir liggende hos arrangører, dommere og deltagere. I dette ligger å kontrollere hvem som eventuelt ikke kan delta på våre prøver. Dette vil være deltagere og dommere fra miljøer med lokale utbrudd nevnt over.

Vi ønsker i tillegg å spesifisere følgende:

  • Deltakere med symptomer skal ikke møte på arrangementet. Det vil bli gitt 75% refusjon for de som ikke møter av denne årsak om dette meldes til arrangør pr. mail
  • Det skal overholdes 1 meters avstand om ikke fra samme husstand/kohort
  • Dommere skyter i fuglesituasjoner. Deltakere med egen revolver kan benytte denne
  • Leiebånd skal sprites ved skifte av leier
  • Ingen deltakere skal bevege seg inn i hyttene på Gordon Castle
  • Navn og telefonnummer på handlere og tilskuere vil bli notert av dommere på respektivt parti

Opprop:
Opprop vil være på Gordon Castle hver dag kl 08:00

Bompenger:Veibeskrivelse Gordon Castle:
Fra Ljørdalen sentrum følges Skårvegen (riksveg 2170) ca 19,6 km nordover.  Sving deretter til venstre inn på Sundløfstuguvegen og følg denne, Gordon Castle ligger i enden av vegen.

Alle som kjører til Gordon Castle må betale bompenger.  Informasjon om betaling står skiltet langs vegen.  Kontroller vil bli tatt.

Klasser:
Det vil bli 1-dagers VK på lørdag.  UK/AK alle dager.

Påmelding:
Påmelding gjøres via “Min side” hos NKK, ordinær påmeldingsfrist er 17. September. Det vil bli åpnet for utvidet frist etter dette dersom antall påmeldinger tillater dette etter ordinær frist.

Regler for refusjon av startkontingent:
Ved trekking av hund fra venteliste innen 7 dager fra prøven starter, gis full refusjon av startkontingenten. Trekking av hund fra venteliste senere enn denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Deltaker som står på venteliste, har møtt opp ved opprop, men ikke får plass, er også berettiget til refusjon av kontingent med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Det samme gjelder også om deltaker ikke har møtt opp og fortsatt står på venteliste.

Møter ikke hunden til fastsatt tid på prøvestedet, kan startkontingenten ikke kreves tilbakebetalt.

Ved legitimert veterinærattest for hund, egenmelding for hunder med løpetid eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop refunderes startkontingent fratrukket 25% administrasjonsgebyr.

Overnatting:
Det vil være noen begrensede muligheter til å plassere campingvogn, bobil eller telt oppe ved Gordon Castle – men deler av parkeringsplassen vil være reservert for arrangør og deltakerparkering.  Overnatting på hyttene er reservert arrangør.

Ellers er det mulig å leie hytter både på Ljøratunet og andre plasser i Ljørdalen samt plasser for bobil, campingvogn og telt.


Generelt:
De til enhver tid gjeldende regler fra NKK vil være styrende for prøven.

For spørsmål kontakt prøveleder Svein Fjellheim på epost: sveinfjellheimsvanelvdalen@gmail.com

Vel møtt til jaktprøve i Ljørdalen, vi ses!

Relaterte artikler

Meny