Uttak til VM 2024

NGK har mottatt følgende info fra FKFs VM-komité:

Det arrangeres uttak til VM 2024 søndag 12 november 2023
på Hamar. Vi er takknemlig for HedOpp som stiller med terreng.
Vertslandet for VM er foreløpig ikke bestemt, men Kroatia har vist
interesse for arrangementet.

Fuglehundeiere som ønsker å delta med sine hunder melder interessen
til sine respektive raseklubber innen mandag 6. november.

‹Regler for uttak av VM-lag, St. Hubertus og Middelhavs Cup for
stående fuglehunder.

 1. FKFs VM komitee arrangerer uttak for kandidatene i oktober/november
  året før VM finner sted. Komiteen står for det endelige uttak av
  lagene.
 2. Eier/fører av aktuelle hunder må selv melde fra om sitt kandidatur
  til sitt avlsråd/jaktråd innen påmeldingsfristen. Påmeldingen skal
  inkludere jaktprøveresultater med dato og hvor de aktuelle prøver har
  funnet sted.
 3. Hund som meldes på til VM må minst ha oppnådd: Kontinentale- 2.AK
  (Very Good) og britiske raser 1.AK (Excellent)på jaktprøve Premier må
  være oppnådd på prøve i Norden (Norge, Sverige, Danmark og Finland)
  eller fra en FCI prøve i andre land i Europa. Prøvetypene må være
  høyfjell høst, høyfjell vinter, lavland høst eller lavland vinter.
  Skogsfuglprøve resultat kan benyttes for St. Hubertus, samt rasene
  Weimaraner og Munsterlender til VM lag. Oppnådde resultater skal være
  fra jaktprøve i inneværende, ett forutgående år, samt
  lavlandsresultater fra høsten to år før mesterskapet.
 4. Det er de respektive avlsråd/jaktråd som tar ut sine kandidater som
  videresendes VM komiteen innen 48 timer etter påmeldingsfristens
  utløp. Hvis ingen kandidater har meldt seg, tar avlsrådet/jaktrådet
  ut de hunder som i øyeblikket antas å kunne representere rasen på
  best mulig måte. De to til fire beste representantene for det britiske- og kontinentale
  laget vil bli valgt ved et uttak i felten. I tillegg til de hunder som
  allerede er uttatt til å representere Norge, tas det ut to
  reservehunder. Eierne til de uttatte hundene og reservehundene kontaktes straks etter
  at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til
  å delta. Kandidater som av skjellig grunn ikke kan møte til uttaket kan vurderes
  av VM komiteen i ettertid.
 5. Alder på hund. Ikke yngre enn 24 måneder eller eldre enn 8 år det
  året VM arrangeres.
 6. Hunden må kunne apportere. Under VM-lag vil det også kreves at
  hunden apporterer en and som er kastet 15-20 m ut i vannet. Begge
  disipliner skal godkjennes av dommere eller VM komiteen. Hvis forholdene
  umuliggjør vannapport på uttaksdagen, må godkjent vannapport gjennom
  føres innen 15. juni det påfølgende året.
 7. Dersom det kan dokumenteres at en eller flere av de kvalifiserte
  hundene har vist egenskaper av sterk negativ karakter, skal neste
  kandidat på listen kunne tas inn. De respektive avlsråd/jaktråd og
  FKFs VM komitee vurderer slike forhold på fritt grunnlag.
 8. De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre
  internasjonale representasjonslag på tvers av rasene innen britiske- og
  kontinentale stående fuglehunder, i.e. EM, etc.

Startkontingent er kr. 450,00 per ekvipasje.

 

Er dette interessant for deg? Meld interesse til avlsradet@gordonsetter.no innen mandag 6. november 2023. Husk å få med alle påkrevde opplysninger.

Relaterte artikler

Meny