Velkommen til Trysil 3

Prøven går over tre dager med UK/AK alle dager og en dags VK på lørdag, i ett av Norges fineste og mest lettgåtte terreng. Terrenget er stengt for jakt i år, så noe ryper er det, selv i et dårlig produksjonsår. Priser: UK/ AK kr 450,-, VK kr 500,- Vel møtt! Vi sees!

Opprop/veibeskrivelse.
Opprop kl.8 ved Gordon Castle (Sundløfstugua). Det er ingen kjøring etter opprop, men vi går rett ut i terrenget. Gordon Castle finner du ved enden av Sundløfstuguvegen. Fra Ljørdalen sentrum følger du riksveg 2170 oppover mot Sverige, når du ser skiltet Ljørdalskonflikten har du ca. en km igjen til du tar av til venstre inn på Sundløfstuguvegen og følg den og ta til venstre der skogsveien deler seg. Stopp og betal ved skilt bompenger. Vær ute i god tid!

Grunnet relativt korte ventelister, har vi valgt å åpne for etteranmelding t.o.m 11.10.2023. Disse påmeldingene vil komme inn på venteliste, men det er ikke uvanlig at det blir endringer frem til prøvestart. Spesielt Fredag og søndag har korte ventelister.

Partilister 
Søndag

Ventelister
Søndag

Premieliste alle dager finner du her

Ved spørsmål, kontakt prøvesekretær på mail: hjemmenstian@gmail.com

Påmelding:
Påmelding gjøres kun via «Min side», NKK, påmeldingsfrist er 28.09.

Overnatting:
Det er begrensede muligheter for campingvogn, bobil eller telt oppe ved Gordon Castle, da det meste av parkeringsplassen vil være reservert for arrangør og deltakerparkering. Hyttene er reservert til dommere og komite. Det er mulig å leie hytter på Ljøratunet og andre plasser i Ljørdalen og i Trysil.

Regler for refusjon av startkontingent:
Ved trekking av hund fra venteliste innen 7 dager før prøven starter, gis full refusjon av startkontingenten. Trekking av hund fra venteliste senere, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Deltakere som står på venteliste, har møtt opp ved opprop, men ikke fått plass, er også berettiget til refusjon av kontingent med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Det samme gjelder også deltakere som ikke har møtt opp og fortsatt står på venteliste etter opprop. Møter ikke fører og hunden til opprop, kan ikke startkontingenten kreves tilbakebetalt. Ved legitimert veterinærattest for hund, egenmelding for hunder med løpetid eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop refunderes startkontingent fratrukket 25% administrasjonsgebyr.

Generelt:
De til enhver tid gjeldende regler fra NKK vil være styrende for prøven. Husk å ta med originale papirer og vaksinasjonsattest på hundene. Det vil bli gjennomført kontroller av dyrevelferdskontrollør under hele arrangementet.

For spørsmål kontakt prøveledelsen på e-post: sveinfjellheimsvanelvdalen@gmail.com

Et lite råd til slutt:
Det er ofte stor påmelding med lange ventelister og da er mange litt for rask med å trekke seg. Listene oppdateres flere ganger og all erfaring tilsier at til slutt kommer de aller fleste som møter til opprop med.

Vel møtt til jaktprøve i Ljørdalen, håper vi sees!

Mvh Svein Fjellheim, prøveleder.  

Relaterte artikler

Grotliprøven 2024

Nye lister kl 23:15 pga mange trekninger seint lørdag kveld. + premielister for fredag og søndag
Meny