Veterinærattest valpekull og godkjente avlshunder

Veterinærattest ved valpekull og hvert 2. år for avlsgodkjente hunder.

For å annonsere på valpelista, krevers det at man forelegger  veterinærattest på at foreldredyrene er klinisk friske.  Attesten må ikke være eldre enn 2 år. Denne må vedlegges ved annonsering av valpekull, eller henvises til tidligere innsendt veterinærattest.

Dette vil bli gjeldene fom 1. juli 2022. Alle avlshunder må innen den dato sendt inn veterinærattest til avlsrådet.

For å bli godkjent avlshund og for å fortsette å stå på avlshundlista, skal eier sende inn ny attest hvert 2. år. Dette blir registrert i datahound, på avlshundlista, slik at eier og avlsråd lett kan følge med på dato som er lagt inn.

Sendes det ikke ny attest innen fristen, fjernes hunden fra avlshundlista.

Årsaken til at vi innfører dette, er at mange blir avlsgodkjent som unge hunder, men avles på til de er 9-10 år gamle Da kan det ha skjedd forandringer på helsefronten.  Ved å sette en frist 1 ½ år fram i tid, håper vi de fleste har vært til årlig helsesjekk og /eller vaksine innen den tid.

At hunden skal være klinisk frisk, betyr også at den ikke skal være medisinert for noe for f.eks lavt stoffskifte, allergi osv.

Relaterte artikler

Meny