Vinnere i GS Cup apport 2022
Apportprøver virker til å være en prøvegren med økende interesse blant våre fuglehundeiere. Det er svært gledelig at så mange viser interesse for å trene og delta, og det igjen, øker følgelig også konkurransen.
Vinneren i UK i år, med 33 poeng ble:
Gullura’s Rago til Chris Pettersen.
Vinneren i AK i år, med 40 poeng (og også fjorårets uk vinner) ble:
Vinjevegens TF Pepper til Lene Brentebråten.
De tre beste i hver klasse ble:
UK
  1. Gullura’s Rago – Chris Pettersen – 33 p
  2. Svartbekken’s Giggi – Kai Ivan Sterten – 24 p
  3. Friøras FW Kaizer – Vebjørn Karisari – 18 p
AK
  1. Vinjevegens TF Pepper – Lene Brentebråten – 40 p
  2. Børgsjitens VD Faiza – Mona Aakervik – 27 p
  3. Pointmanns Granitt – Therese Bowitz Havsø
NGK GRATULERER!

Relaterte artikler

Meny