Avl & Oppdrett

Avlsrådet

Det er nå ferietid, og ber om forståelse på at henvendelser kan ta noe lengre tid, før de blir besvart.

Flere i avlsrådet har ferie og befinner seg til tider på steder der det er dårlig nettforhold og mobildekning.

Mona Himo Aakervik

Leder. Valpeliste. Godkjenning avlshunder. Uttak NM-Lag

Kjell Roger Maliberg

Avlsrådmedlem.
Skriftlig valpehenvendelser. Skriftlige henvendelser.

95 06 67 05

kjroma@bashammerens.com

Anita Inderdal

Veterinær. Ansvarlig opp mot kloløsningsprosjektet

Eskild Brothner

Valpeformidler, muntlig. Innmelding kloløsnings tilfeller, og andre sykdommer/skader. Gen-tester. Uttak NM-Lag

Trond Natland Tvedt

Avlrådsmedlem, muntlig valpeformidler. Oppdatere datahound.

Meny