Avl & Oppdrett

Avlsrådet
avlsradet@gordonsetter.no

Pål Anders Wang

Avlsrådsleder

 • Valpeformidler skriftlige henv.
 • Kåring årets hunder
 • Generelle henvendelser

415 84 907

palanderswang@gmail.com

Lene Osberg

Avlsrådsmedlem

 • Valpeliste
 • GS-cup
 • Generelle henvendelser

469 53 966

lene.osberg@byggvell.no

Andreas Gomo Leistad

Avlsrådsmedlem

930 96 128

diras_mo@hotmail.com

Ole Maribu

Avlsrådsmedlem
Veterinær

ole@soladyreklinikk.no

Marianne Myrmo

Avlsrådsmedlem

 • Godkjenning avlshunder
 • Kåring årets hunder
 • Publisering championer

971 77 264

marmyrmo@online.no

Karin Trondsen

Avlsrådsmedlem

 • Valpeliste
 • GS-cup
 • Publisering championer

920 39 630

karin.trondsen@gmail.com

Arbeidsinstruks for Avlsrådet i NGK.

Meny