Distrikt – Sør & Vestlandet

Distrikt – Sør & Vestlandet

Distriktskontaktene har som hovedoppgave å fungere som bindeledd mellom styret og medlemmene, dette for å bedre kontakten i klubben.

Under finner du relevante kontaktpunkt for din region.

Vestland

Trond Natland Tvedt

Distriktskontakt,
Hordaland

Medlemsgrupper

Møre & Romsdal

Medlemsgrupper

Aust-Agder

Cecilie O. Darre Knudsen

Distriktskontakt,
Aust-Agder

Medlemsgrupper

Rogaland

Morten Folkvord

Distriktskontakt,
Rogaland Nord

Medlemsgrupper

Vest-Agder

Kjetil Urdal

Distriktskontakt,
Vest-Agder

Medlemsgrupper

Meny