Distrikt – Sør & Vestlandet

Distrikt – Sør & Vestlandet

Distriktskontaktene har som hovedoppgave å fungere som bindeledd mellom styret og medlemmene, dette for å bedre kontakten i klubben.

Under finner du relevante kontaktpunkt for din region.

Vestland

Mette Børresen

Distriktskontakt,
Vestland

454 47 075

borresenm2@gmail.com

Medlemsgrupper

Møre & Romsdal

Beate Kvali

tanteb@mimer.no

Medlemsgrupper

Aust-Agder

Cecilie O. Darre Knudsen

Distriktskontakt,
Aust-Agder

cecilieodk@gmail.com

Medlemsgrupper

Rogaland

Morten Folkvord

Distriktskontakt,
Rogaland Nord

morten.folkvord@lyse.net

Medlemsgrupper

Vest-Agder

Kjetil Urdal

Distriktskontakt,
Vest-Agder

heikjetil@hotmail.com

Medlemsgrupper

Meny