Avl & Oppdrett

Krav avlshunder

Minimumskrav til jaktprøvepremier

2 x 1.UK, alternativt 2 x 2.AK, alternativt 1.UK + 2.Ak, alternativt 1.AK.

Minimumskrav til utstillingpremier

Very Good

HD (hofteledd dysplasi):

 • Skal ha HD-status A, B eller C.
 • Hunder med minst 15 røntgede avkom og som har avlet 30 % HD (C, D eller E) eller mer tas ut av listene. Dette gjelder også de med færre røntgede avkom, men der 5 eller flere avkom har HD (C, D eller E). Av praktiske hensyn gjelder dette avkom røntget i Norge.

Øvrige krav helse:

 • Hundene skal ha kjent status for PRA (rcd-4) og CCA (begge må være registrert i DogWeb).
 • Hundene skal ha en veterinærattest som bekrefter at hunden er klinisk
  frisk. Og ikke tidligere hatt kloløsning og tyroksinmangel.
  Undersøkelsen foretas ved en klinisk kontroll. Ved klinisk mistanke om
  lavt stoffskifte skal det tas blodprøver for å utelukke tyroksinmangel.

Øvrige krav / betingelser:

 • Hannhunder kan maksimalt ha 80 registrerte avkom.
 • Eier må være medlem av NGK.

Avlstisper fjernes fra lista når de er 9 år gamle. Avlshanner fjernes fra lista når de er 10 år gamle.

Reglene ble vedtatt på Generalforsamlingen i NGK 2016.
På Generalforsamlingen i 2019 ble det vedtatt at dette skulle ned på styrenivå igjen.

Meny