Avl & Oppdrett

Krav Avls- og Elitehunder

Elitehunder

Minimumskrav til jaktprøve- og utstillingspremier

 • 1. AK på jaktprøve og Excellent på utstilling
 • Dersom hunden har oppnådd VK-premie, er kravet til utstillingspremie Very Good
 • Dersom hunden har oppnådd tittelen NJCH kvalifiserer dette også for status som Elitehund

Helse:

 • Elitehunder skal ikke ha helsøsken med kloløsning.
 • HD-status skal være A, B eller C.
 • Hunder med minst 15 røntgede avkom og som har avlet 30 % HD (C, D eller E) eller mer tas ut av listene. Dette gjelder også de med færre røntgede avkom, men der 5 eller flere avkom har HD (C, D eller E). Av praktiske hensyn gjelder dette avkom røntget i Norge.
 • Hundene skal ha kjent status for PRA (rcd-4) og CCA (begge må være registrert i DogWeb).
 • Hundene skal ha en veterinærattest som bekrefter at hunden er klinisk frisk fra kloløsning og hypotyreose, samt ikke tidligere hatt kloløsning eller hypotyreose. Undersøkelsen foretas ved en klinisk kontroll. Ved klinisk mistanke om lavt stoffskifte skal det tas blodprøver for å utelukke hypotyreose.

Øvrige krav:

 • Hundene må ha høyere antall registrerte Stand med makker enn antall Makkers stand. Her teller kun data fra AK og VK.
 • Eier må være medlem av NGK.
 • Tisper fjernes fra lista når de er 9 år gamle.
 • Hanner fjernes fra lista når de er 10 år gamle.

 

Avlshunder

Minimumskrav til jaktprøvepremier

2 x 1.UK, alternativt 2 x 2.AK, alternativt 1.UK + 2.Ak, alternativt 1.AK.

Minimumskrav til utstillingpremier

Very Good

Helse

 • Skal ikke ha helsøsken med kloløsning
 • Skal ha HD-status A, B eller C.
 • Hunder med minst 15 røntgede avkom og som har avlet 30 % HD (C, D eller E) eller mer tas ut av listene. Dette gjelder også de med færre røntgede avkom, men der 5 eller flere avkom har HD (C, D eller E). Av praktiske hensyn gjelder dette avkom røntget i Norge.
 • Hundene skal ha kjent status for PRA (rcd-4) og CCA (begge må være registrert i DogWeb).
 • Hundene skal ha en veterinærattest som bekrefter at hunden er klinisk frisk og ikke tidligere hatt kloløsning og tyroksinmangel. Undersøkelsen foretas ved en klinisk kontroll. Ved klinisk mistanke om lavt stoffskifte skal det tas blodprøver for å utelukke tyroksinmangel.

Øvrige krav

 • Hannhunder kan maksimalt ha 80 registrerte avkom.
 • Eier må være medlem av NGK.

Avlstisper fjernes fra lista når de er 9 år gamle. Avlshanner fjernes fra lista når de er 10 år gamle.

Meny