Regler uttak NM-lag

Regler uttak NM-lag

REGLER FOR UTTAK AV HUNDER TIL NM-LAG

Felles regler for alle uttak:

 • Eier må være medlem av NGK.
 • Uttaket skjer blant norskregistrerte hunder med eier bosatt i Norge.
 • Hundene oppnår poeng for sine jaktprøveresultater etter samme system som i GS-cup.
 • Hundene med flest poeng skal representere NGK (3 deltakere og inntil 2 reserver).
 • Ved poenglikhet tas den hunden med høyest gjennomsnittlig jaktlyst ut.
 • Alle resultater til  og med helgen før lagkonkurransen teller med.
 • Det er eiers ansvar å melde interesse for deltakelse (kun de som melder interesse er aktuelle).
 • Aktuelle hunder bør dokumentere god form like før konkurransen og være premiert samme sesong. Ved forespørsel fra avlsrådet skal hundeier være ærlig som hundens form.

NM-lag lavland:

 • Laget tas ut med bakgrunn i GS-cup poeng oppnådd i VK på lavland samme høst (ganget med 3), forrige høst (ganget med 2) og høsten 2 år tidligere (ganget med 1).
 • Aktuelle hunder skal fortrinnsvis være påmeldt NM-lavland individuelt og ha deltatt på prøver samme sesong som konkurransen går av stabelen (dette for å dokumentere god form).
 • Ved få aktuelle/innmeldte hunder kan klubben ta hensyn til resultater oppnådd i AK.

NM-lag vinter:

 • Laget tas ut med bakgrunn i GS-cup poeng oppnådd i VK på vinter samme år (ganget med 3), siste høst (ganget med 2) og fra forrige vinter (ganget med 1).
 • Aktuelle hunder skal fortrinnsvis være påmeldt NM-vinter individuelt og ha deltatt på prøver i samme sesong som konkurransen går av stabelen (dette for å dokumentere god form).
 • Ved få aktuelle/innmeldte hunder kan klubben ta hensyn til resultater oppnådd i AK.

NM-lag høst:

 • Laget tas ut med bakgrunn i GS-cup poeng oppnådd i VK på høyfjell samme høst (ganget med 3), sist vinter (ganget med 1) og forrige høst (ganget med 2).
 • Akuelle hunder skal fortrinnsvis være påmeldt NM-Høyfjell individuelt og ha deltatt på høyfjellsprøver samme år som konkurransen går av stabelen (dette for å dokumentere god form).
 • Ved få aktuelle/innmeldte hunder kan klubben ta hensyn til resultater oppnådd i AK.

Info dekking av kostander i forbindelse med deltakelse NM-lag:

«NGK dekker kostnader for kjøring/transport for deltagere til NM lag oppad til maks kr. 1.500,- pr deltager. Dette gjelder for inntil 3 førere og 1 reserve.

«I tillegg dekkes kost og losji for et døgn i forbindelse med deltagelse på NM lag.»

Meny