Styret

Thomas Tollefsen

Leder

908 28 202

thomas@fasadespes.no

Fredrik Weberg-Larsen

Nestleder

901 09 446

fredrik.weberg.larsen@gmail.com

Henriette Hanssen

Styremedlem

henriette.hanssen@gmail.com

Stian Hjemmen

Styremedlem

469 24 385

hjemmenstian@gmail.com

Andreas Gomo Leistad

Varamedlem

930 96 128

post@stigalunet.com

Lisbeth Herjuaune

Varamedlem

913 41 270

lisbeth.herjuaune.lh@gmail.com

Roar Øien

Styremedlem

post@fbimport.no

Arbeidsinstruks for styret kan leses her.

Meny