Styret

Thomas Tollefsen

Leder

908 28 202

thomas@fasadespes.no

Fredrik Weberg-Larsen

Nestleder

901 09 446

fredrik.weberg.larsen@gmail.com

Henriette Hanssen

Styremedlem

henriette.hanssen@gmail.com

Stian Hjemmen

Styremedlem

469 24 385

hjemmenstian@gmail.com

Roar Øien

Styremedlem

Roar Øien

928 56 443

post@fbimport.no

Lene Osberg

Varamedlem

469 53 966

lene.osberg@byggvell.no

Varamedlem

Ulf Harald Nilsen

ulhar@online.no

Arbeidsinstruks for styret kan leses her.

Meny