Avl & Oppdrett

Info vapleliste

Vi i Norsk Gordonsetter Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren.

Hvordan bruke Valpelista og Datahound, programmet som er gordonsetterklubben sin database. I tillegg er det forklaringer av forskjellige forkortelser/ord i disse programmene.

Trykk dere inn på linken til valpelista: https://dogdb.datahound.no. Finnes også link på forsiden av hjemmesiden.

Her ser dere en oversikt over kull og forventede kull, som er meldt inn til NGK’s avlsråd.

Hva betyr dette:

 • Kullid: Dette er nr de forskjellige kullene får.
 • Forventet: Forventet fødselsdato.
 • Mor/ Far: Her kan man trykke på navnene og komme inn i klubbens Datahound.
 • Rød rosett bak foreldrene betyr at hunden er utstillingspremiert
 • Blå rosett bak foreldrene betyr at hunden er jaktpremiert.
 • HDi: HD-indeks. Blir ikke brukt av klubben i en periode, da er veldig mye feil med denne informasjonen.
 • Linjefarget teks: Her skrives det om kullet havner i kategorien A, B eller C-kull. Les mer om dette her: https://www.gordonsetter.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=190&Itemid=1509
 • Stamtavle: Fiktiv stamtavle på valpene. Her finner du også innavlsgrad.

+   Trykk på denne på venstre side av hvert kull og mer info kommer opp.

 • Oppdretter info.
 • Eier info om mor.
 • Eier info om far.
 • Notat, her skrives evt tilleggs info. F.eks. premier tatt i utlandet.

Datahound: https://dogdb.datahound.no. (for å logge inn direkte)

Vil dere ha mer info om foreldredyrene, trykk på navnene deres og dere vil komme inn i klubbens datahound program. Eller skriv inn hundens navn eller reg.nr for å søke på forskjellige hunder.

Her finnes mye informasjon om hunden og deres slektninger.

 • Navn på hunden, reg.nr, evt championat titler, fødselsdato, om den er godkjent avlshund og oppdretters navn.
 • Stamtavle. Her finner dere foreldre, besteforeldre og oldeforeldre.
 • Avkom: evt avkom som er født og registrert i NKK.
 • Søsken: her oppføres helsøsken.
 • Samme mor: Halvsøsken med samme mor.
 • Samme far: Halvsøsken med samme far.
 • Apportprøver: Se mer info lengre nede om denne. Kun info om prøver i Norge.
 • Jaktprøver: Se mer info lengre nede om denne. Kun info fra prøver i Norge.
 • Utstilling: Her finner du dato og sted for utstillinga, arrangør og dommer + evt premier hunden har fått. Se mer nedenfor om oversikt av premier på utstilling. Kun info om utstillinger i Norge.
 • HD-avlesning: Her finner dere info om hundens HD status. NGK godkjenner avlshunder med A, B eller C-hofter.
 • Helseoversikt: Her får man informasjon om div tester, for eksempel: CCA og PRA. Man registrerer også andre sykdommer i denne databasen. Her ønsker avlsrådet at det blir rapportert inn. Disse sykdommene registreres i databasen:
  • Kloløsning
  • Tyroksinmangel
  • Kreft
  • Blodsykdommer
  • Allergi
  • Korsbånd
  • Annet – andre sykdommer/plager.

I tillegg har man i helseoversikten en søkemonitor, så man kan søke på disse sykdommene på forskjellige slektninger. Men vær obs på at ikke sykdommer/plager meldes inn slik at de blir registrert.

 • Egenprestasjon. En oversikt over hva man har prestert på jaktprøver.
 • Avlsegenskaper. Her finner man jaktlystindeksen og viltfinnerindeksen. Gjennomsnittet er 100 pr egenskap. Vi anbefaler at et foreldredyr skal ha minimum 200 til sammen. Har det under gjennomsnittet, bør man velge en partner med høyere indekser, slik at man kommer over 400 tilsammen.

Apportprøver:

Hunder mellom 9 måneder og under 2 år stiller i UK og hunder fom 2 år stiller i AK.

I UK har man grenene søksapport og vannapport.

I AK har man i tillegg sporapport.

Forklaring på forkortelse:

 • VA: Antall poeng på vann: inntil 10 poeng.
 • SØ: Antall poeng på søk: inntil 10 poeng.
 • SP: Antall poeng på søk: inntil 10 poeng.
 • VP: Vannpasjon, her settes tallkarakterer. 4 er den beste karakteren.
 • SF: Svømmeferdigheter, her settes tallkarakterer. 3 er den beste karakteren.
 • SI: Søksintensitet, her settes tallkarakterer. 4 er den beste karakteren.
 • SPi: Sporintensitet, her settes tallkarakterer. 3 er den beste karakteren.
 • Premie: evt premiegrad.

Jaktprøver:

Jaktprøver arrangeres på høyfjell, lavland og skog.

I UK er hunden mellom 9 måneder og under 2 år.

I AK er hunden over 2 år.

I VK må hunden ha fått 1ak for å få stille.

Alle hunder slippes 2 og 2 sammen med en hund fra samme klasse. Unntaket er på skogsfuglprøver der de slippes alene og der er det kun AK klasse. I UK og AK blir man bedømt ut i fra egne prestasjoner, mens i VK er en konkurranseklasse.

Forklaring på forkortelse:

 • SL: Slipptid i minutt.
 • StM: Stand med makker.
 • StU: Stand uten makker.
 • TS: Tomstand.
 • MS: Makkers stand.
 • JA: Jaktlyst: Her er den beste tallkarakteren 6.
 • FA: Fart: Her er den beste tallkarakteren 6.
 • Selvstendighet: Her er den beste tallkarakteren 6.
 • Søksbredde: Her er den beste tallkarakteren 4.
 • Rev: Reviering: Her er den beste tallkarakteren 4.
 • Sam: Samarbeid: Her er beste tallkarakter 4.
 • Premie: Evt premiegrad
 • Cert: Evt CK, reserve cacit eller cacit. Gjelder i vk. Eller Ærespremie på skog.

Utstilling: Premieoversikt:

 • Exc: Excellent, Utmerket.
 • VG: Very good, Meget god.
 • G: Good, God.
 • S: Sufficient, Godtakbar.
 • KIP, Kan Ikke Bedømmes, 0. Premie.
 • CK: Champion kvalitet.
 • Cert, Res. Cert: Vinner av Cert, Champion kvalitet. Må ha 3 cert fra 3 forskjellige dommere + 1ak på jaktprøve for å bli utstillingschampion. Evt 1vk på jaktprøve og 2 cert.
 • CACIB, Res CACIB: Internasjonalt championat.
 • BHK: Best i hannklasse i rasen.
 • BTK: Best i tispeklassen i rasen.
 • BIR: Best i Rasen.
 • BIM: Best i Motsatt. Hvis tispe blir BIR, er dette beste hannhund eller motsatt.
 • BIS: Best In Show. Vinner av hele utstillinga
 • HP: Hederspremie

Forskjellige klasser:

 • Valp, 4-6 månder og 6-9 månder. Blir ikke lagt inn i Dogweb og Datahound.
 • JK – Junior, 9-18 månder
 • UK – Åpen unghund, klasse 15-24 månder
 • AK – Åpen klasse, over 15 månder
 • BK – Brukshundklasse, over 15 månder. Må være premiert på jaktprøve
 • VK – Veteran klasse, over 8 år.
 • CH – Champion klasse, for de som er utstillingschampioner.
 • JKK: Junior konkurranseklasse
 • AUKK: Unghund konkurranseklasse
 • AKK: Åpen konkurranseklasse
 • BKK: Brukshund konkurranseklasse
 • VKK: Veteran konkurranseklasse
 • CHKK: Champion konkurranseklasse
Generelle henvendelser
Meny